sâmbătă, 11 august 2012

As time goes by...


        Putem să ne schimbăm înşine sau timpul o face pentru noi? Ar fi mai simplu dacă ne-am putea încuia într-o cutie de vid, privind în jur cum totul se naşte, se transformă şi piere. Dar cum sceneta existenţială nu-i deloc simplă, fiecare dintre noi este prins în tăvălugul timpului, care devine intim legat de sentimentul propriei existenţe. Neîntrerupt, ceea ce va fi devine prezent, iar prezentul se contopeşte în trecut. 

By the way, am luat permisul!